Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

8. januar 2016

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV

Obveščamo vas, da smo objavili Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2016 in Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice v letu 2016.

Podrobnosti razpisov najdete na naši spletni strani med razpisi in objavami.

Rok za oddajo vlog je 10.02.2016 do 15.00 ure.

Javni razpis zbiranja predlogov programov kulturnih društev,ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Moravske Toplice bo objavljen ob naslednjem izidu občinskega glasila Lipnica.

Kontakt