Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

4. september 2015

DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI MORAVSKE TOPLICE, verzija 3.0

Občina Moravske Toplice je v skladu z zakonskimi predpisi in sodelovanjem Uprave za zaščito in reševanje Murska Sobota izdelala Delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Moravske Toplice, verzija 3.0. Na podlagi dopisa Uprave za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota št. 8422-5/2015-58-DGZR z dne 17.07.2015 je načrt usklajen z Delnim regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0.

Načrt bo 30 dni, to je do 04.10.2015 objavljen na spletni strani občine. V tem času je možno podati pripombe. Nato se načrt sprejme in v roku 90 dni javno predstavi.

Vljudno vas naprošamo, da načrt pregledate in nam najkasneje do 04.10.2015 sporočite vaše morebitne pripombe in predloge.

Kontakt