Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

29. junij 2015

NAMERA O ODDAJI V NAJEM PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

KS Sebeborci oddaja 1/2 deleža poslovnega prostora - gostinski del s kuhinjo, skladiščem , kletnim prostorom in teraso v Vaško-gasilskem domu v Sebeborcih. Poslovni prostor se oddaja v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Ponudbe pošljite na naslov: KS Sebeborci, Sebeborci 45, 9221 Martjanci z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ.

Pogodba z izbranim najemnikom bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere.

Kontakt