Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

11. junij 2015

Delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice je v skladu z zakonskimi predpisi in sodelovanjem Uprave za zaščito in reševanje Murska Sobota izdelala Delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Moravske Toplice, ki ga je na 10. seji dne 10.06.2015 potrdil Štab civilne zaščite Občine Moravske Toplice.

Načrt bo 30 dni, to je do 11.07.2015 objavljen na spletni strani občine Moravske Toplice http://www.moravske-toplice.si/ . V tem času je možno podati pripombe. Vljudno vas naprošamo, da načrt pregledate in nam najkasneje do 11.07.2015 sporočite vaše morebitne pripombe in predloge, ki jih bomo upoštevali in potem dopolnjenega poslali na Upravo za zaščito v usklajevanje.

Rok za usklajenost je 30 dni. Po usklajenem predlogu načrta ZIR se ta objavi na spletni strani za javnost, ki lahko v roku 30 dni poda pripombe. Nato se načrt sprejme in se v roku 90 dni javno predstavi.

Kontakt