Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

13. april 2015

NAKNADNE VOLITVE V OBČINI MORAVSKE TOPLICE - POROČILO

V nedeljo, 12. aprila 2015 so v Berkovcih in Noršincih izvedli naknadne ponovne volitve članov svetov krajevnih skupnosti. V Berkovcih so volivci odločali o treh kandidatih za članstvo v svetu krajevne skupnosti, v krajevni skupnosti Noršicih pa o petih kandidatih.

Po podatkih občinske volilne komisije, vodi jo Jolanka Horvat, se je v Noršincih od 209 vpisanih volivnih upravičencev volitev udeležilo 88 občanov, v Berkovcih pa je od 42 vpisanih v volilni imenik na volitve prišlo 31 občanov. Oba sveta KS sta sedaj popolnjena.

V Berkovcih so bili izvoljeni naslednji člani sveta KS:

1. DRAGOTIN ŠLANKOVIČ, roj. 20.07.1946, Berkovci 23, 30 glasov

2. IDA VRATAR, roj. 14.09.1943, Berkovci 3, 30 glasov

3. ANICA PETJE, roj. 10.12.1957, Berkovci 30, 31 glasov

 

V Noršincih so bili izvoljeni naslednji člani sveta KS:

1. TOMAŽ LOPERT, roj. 28.02.1968, Noršinci 5a, 76 glasov

2. MARIJA CIGÜT, roj. 14.09.1961, Noršinci 62, 60 glasov

3. ZDENKO VRATAR, roj. 08.08.1964, Noršinci 52, 60 glasov

4. PETRA MARIČ, roj. 21.05.1978, Noršinci 16f, 60 glasov

5. ANDREJ NEMEŠ, roj. 17.08.1973, Noršinci 29a, 53 glasov

Kontakt