Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

6. februar 2015

Okrožnice občinam v zvezi z lokalnimi volitvami

Spoštovani,

Služba za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo nas je obvestila, da je na spletnih straneh MJU objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):

http://www.mju.gov.si/ Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/ (podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Povezava:

http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/5869/0b76610497350197aa82b20e4344d8f6/

Kontakt