Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

31. marec 2012

OČISTIMO SLOVENIJO 2012

DIVJA ODLAGALIŠČA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE POPISANA, SANIRANA IN UREJENA

ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO 2012

S čiščenjem divjega odlagališča v Vučji Gomili se je pričelo ob prvi akciji Očistimo Slovenijo 2010. Po dveh letih je nekdaj divje odlagališče danes popolnoma sanirano in urejeno ter zasajena nova drevesa. V občini so tako sanirana vsa nekdanja divja odlagališča.
Še informacije za primerjavo med prvo vseslovensko akcijo OČISTIMO SLOVENIJO v letu 2010 in akcijo OČISTIMO SLOVENIJO 2012 za občino Moravske Toplice, ki je po površini največja občina v Pomurju:

                                                                                                                                             ČISTIMO SLOVENIJO 2010                             ČISTIMO SLOVENIJO 2012                                                                                             
Količina odpadnega materiala:                                                                                                             500m3                                                            135m3
Število prostovoljcev:                                                                                                                           493                                                                  1.163
Št. prebivalcev %                                                                                                                                  7,8 %                                                              19 %

V Moravskih Toplicah z veseljem ugotavljamo, da je število prostovoljcev na letnih čistilnih akcijah vedno večje, hkrati pa se količina odpadnega materiala, zavrženega v okolje, občutno znižuje iz leta v leto.
Kontakt