Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

25. september 2014

OBVESTILO V ZVEZI S POPISOM IN OCENITVIJO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU MED 12.09. IN 16.09.2014

OBVESTILO V ZVEZI S POPISOM IN OCENITVIJO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU MED 12.09. IN 16.09.2014

Spoštovane občanke in občani, na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, Občina Moravske Toplice pristopa k popisu škode na stvareh (stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ipd.), ki so jo v času med 12.09. in 16.09.2014 povzročile poplave.

Obrazce za prijavo škode boste prejeli ob prijavi škode, dobite pa jih lahko tudi v vložišču Občinske uprave Moravske Toplice in na spletni strani: http://www.moravske-toplice.si/.

Potrebna dokumentacija za oddajo vloge: - parcelna številka na kateri stoji objekt, - leto zgraditve objekta, - neto uporabna površina objekta (m2), - davčna številka oškodovanca, - EMŠO/matična številka oškodovanca in - številka transakcijskega računa.

Popisuje se tudi škoda nastala na kmetijskih zemljiščih kot posledica plazov in podobno, ne popisuje pa se škoda na kmetijskih pridelkih. Brez zahtevanih podatkov vloge ne bo mogoče oddati.

PRIJAVITELJ S PODPISOM VLOGE ODGOVARJA ZA RESNIČNOST PODATKOV!

Občinska popisna komisija bo vloge za popis škode na stvareh zbirala po naslednjem razporedu: ponedeljek, dne 29.09.2014 TEŠANOVCI 8.00 – 10.00 ure BOGOJINA 11.00 – 13.00 ure MOTVARJEVCI 14.00 – 16.00 ure Vaško – gasilski dom Sejna soba gasilskega doma Vaško – kulturni dom torek, dne 30.09.2014 PROSENJAKOVCI 8.00 do 10.00 ure Stari gasilski dom sreda, dne 01.10.2014 MORAVSKE TOPLICE 13.00 – 15.00 MARTJANCI 15.00 – 17.00 Gasilski dom (Dolga ul. 63) Dvorana gasilskega doma

Vlogo lahko oškodovanci podajo na katerikoli lokaciji v navedenem seznamu. Občinska komisija za popis škode bo po oddanih vlogah oškodovancev opravila tudi oglede na terenu. Predsedniki Svetov krajevnih skupnosti in vaških odborov naj zaradi popisa škode na Javno komunalno podjetje Čista narava sporočijo podatke o poškodovanih poljskih poteh na območju njihove katastrske občine.

Predsednica občinske komisije za ocenjevanje škode:

 Majda LIPIČ PROSIČ 

 

                                                                      Župan:              

                                                                      Aloj GLAVAČ l.r.

 

OBRAZCI V PRILOGAH

obvestilo-oskodovancem-v-poplavah.doc

Kontakt