Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

23. september 2014

INFORMACIJE O GLASOVANJU - VOLITVE 2014

INFORMACIJE O GLASOVANJU PREDČASNO GLASOVANJE Predčasno glasovanje je za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), možno v Vaško – gasilskem domu v Tešanovcih, in sicer od torka, dne 30. septembra do četrtka, dne 2. oktobra 2014, med 7.00 in 19.00 uro. Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, naprošamo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem imajo sicer pravico glasovati v nedeljo, 5. oktobra 2014. GLASOVANJE PO POŠTI Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, in volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, lahko glasujejo po pošti (81. člen Zakona o volitvah v državni zbor). Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki na dan glasovanja prestajajo zaporno kazen. Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja, to je vključno do srede, dne 24. septembra, občinski volilni komisiji poslati zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo. Obrazec zahtevka za glasovanje po pošti je na voljo na občinski spletni strani. Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne velja 82. člen Zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanaša na glasovanje po pošti v tujini in glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Torej volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, na lokalnih volitvah ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnih predstavništvih. GLASOVANJE NA DOMU Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja (81. člen Zakona o lokalnih volitvah). Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, torej do srede, dne 1. oktobra 2014, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Če tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu zahtevek vloži tudi drugi družinski član, sosed ali druga oseba, ki je vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta). Obrazec zahtevka za glasovanje na domu je na voljo na spletni strani občine. GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. GLASOVANJE ZA INVALIDNE OSEBE Invalidne osebe lahko glasujejo na voliščih, lahko pa glasujejo tudi na domu.

\r\n

 

\r\n

VEČ V PRILOGAH....

Kontakt