Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

15. september 2014

OBVESTILO O ZAPORI CESTE

ZARADI POSLEDIC NEURJA JE ČISTA NARAVA ZAPRLA NASLEDNJE CESTE:

1. JP 766283 SELO-BERKOVCI II

2. JP 765061 MORAVSKE TOPLICE-MLAJTINCI  I

Kontakt