Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

13. avgust 2014

OBVESTILO

Občinska volilna komisija Moravske Toplice sporoča, da bo vse vložene kandidature, ki bodo prispele do 29. 8. 2014 do 13.00 ure na vložišče Občine Moravske Toplice na seji dne 29. 8. 2014 tudi pregledala in zatem izdala ustrezne akte.

Prednost vložitve kandidatur predlagateljev pred zadnjim možnim rokom je ta, da v kolikor je kandidatura pomanjkljiva, predlagatelj lahko takšno kandidaturo še vedno popravi do 10. 9. 2014 do 19.00 ure.

                                       Občinska volilna komisija Moravske Toplice

                                            Andrej Benkovič, univ. dipl. prav. l.r.

Kontakt