Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

8. april 2014

MEDNARODNA KONFERENCA O RAZVOJNIH PRILOŽNOSTIH NA PODEŽELJU

PRIHODNOST V ZELENIH DELOVNIH MESTIH

Mednarodna konferenca o razvojnih priložnostih na podeželju Prihodnost v zelenih delovnih mestih Regionalna razvojna agencija Mura je kot eden od osmih partnerjev del evropskega projekta Ćesr, ki naj bi spodbujal razvoj storitvenega sektorja, v kongresni dvorani hotela Livada Prestige v Moravskih Toplicah pripravila mednarodno konferenco. Na njej so partnerji spregovorili o dobrih praksah na področju zaposlovanja v storitvenem sektorju na podeželju. Da so na tem področju velike razvojne možnosti, je poudaril tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ko je pozdravil udeležence konference. Občina Moravske Toplice ima v razvojnih ciljih povdarjena kmetijstvo in turizem, je dejal Glavač, pri čemer v šali dodal, da sodi občina med tiste, kjer imamo največ vinotočev in kmečkih turizmov na glavo prebivalca. Poleg tega dejstvo, da s pol milijona nočitev, z dvema zdraviliškima centroma, občini sami po sebi ponuja odgovor, kam naj se usmeri razvoj. Pri tem je opozoril, da se prav sedaj pripravljajo finalna izhodišča za naslednjo sedemletno evropsko finančno perspektivo, ki bo prav gotovo temu segmentu zaposlovanja namenila precejšnja sredstva in pozornost. Zelenih delovnih mest, tako rekoč na domačem pragu, je po izkušnjah drugih partnerjev, udeležencev konference, več kot dovolj. Naši severni sosedje Avstrijci so v zadnjih letih na tak način pridobili več kot 200 tisoč zelenih delovnih mest.

Kontakt