Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

5. marec 2014

Obnovljivi viri energije so velika razvojna priložnost

V konferenčni dvorani hotela Livada Prestige v Moravskih Toplicah je potekal posvet o stanju in energetskih potencialih  občine, ki so osnova za  energetski in siceršnji  gospodarski razvoj občine Moravske Toplice. Energija, zlasti iz obnovljivih virov in  njena učinkovita izraba, je ena od prednostnih razvojnih usmeritev  občine, je v svojem uvodu dejal župan Alojz Glavač. Na posvetu sta spregovorila še Bojan Vogrinčič iz LEA za Pomurje in mag. Ladislav Tomšič iz DEM Maribor. Tudi Slovenija je kot članica EU zavezana evropskim standardom, vendar smo v državi še daleč od priprave energetske razvojne strategije. Sama občina Moravske Toplice že danes presega evropske zahteve, kar se deleža uporabe OVE tiče. Prav obnovljivi viri energije predstavljajo veliko razvojno priložnost občine in to ne le v turizmu, temveč tudi v kmetijstvu in javnem sektorju.

 

Uvod v posvet o stanju in potencialih občine Moravske Toplice, kot osnovi za njen energetski in gospodarski razvoj, je  udeležence pričakal že ob prihodu pred hotel Livada Prestige, kjer je potekala predstavitev električnih koles v sklopu projekta Pro-e-bike.

Strokovni posvet je v nadaljevanju programa poskušal najti odgovor na vprašanje, kakšen je energetski potencial občine Moravske Toplice in na kakšen način ves ta potencial čim učinkoviteje uporabiti. Nastopi uvodničarjev in razprava so ponudili kar nekaj zanimivih in praktičnih rešitev. Med drugim DEM Maribor ponuja poskusno namestitev električne črpalne postaje na parkirišču pred hotelskim kompleksom Term 3000.

Kontakt