Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

3. februar 2014

Svetniki potrdili občinski proračun za letošnje leto

več ...

Svetniki občine Moravske Toplice so na 28. redni seji po krajši razpravi, v kateri so zavrnili tri amandmaje, ki jih je na osnutek posredoval svetnik Štefan Kodila,  potrdili predlog proračuna za leto 2014.  Občina za leto 2014 predvideva 7,9 milijona evrov proračunskih prihodkov in 8,7 milijona odhodkov. Občina se bo morala zadolžiti za slab milijon evrov. Svetniki so soglasno potrdili program športa za leto 2014. Živahna razprava se je razvila  proti koncu seje, ko so obravnavali predlog za soglasje k spremembam sistematizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko leto 2013/2014. Ravnateljica Vrtcev Občine Moravske Toplice je 17. 1. 2014 posredovala prošnjo za potrditev sprememb sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za šolsko leto 2103/2014, v katerem predlaga, da se s 1. 1. 2014 namesto 0,40 delovnega mest knjigovodja sistemizira celo delovno mesto knjigovodja in s 1. 3. 2014 novo delovno mesto pomočnica vzgojiteljice v deležu 0,5. Predlog sistemizacije je podprl Odbor za družbene dejavnosti, svetniki pa so predlog zavrnili z devetimi glasovi proti, za so se izrekli trije svetniki. Več o 28. seji občinskega svetu Moravskih Toplic v 121 številki Lipnice

Kontakt