Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

20. januar 2014

Vlaganje v človeške vire je najboljša naložba

Podpis pogodb o štipendiranju za leto 2013/2014

Vlaganje v človeške vire je najboljša naložba

To je v svojem nagovoru ob sobotnem svečanem podpisu štipendijskih pogodb za šolsko leto 2013/14 , ki jih  v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo  podeljuje občina Moravske Toplice, še posebej povdaril župan Alojz Glavač, ko je dejal, da je  »vložek v človeški faktor pomembnejši od metra asfalta!«  Tudi zato občina v letošnjem proračunu ohranja znesek, namenjen štipendijam na isti ravni kot lansko leto, je dejal župan Alojz Glavač, čeprav gospodarska kriza in recesija narekujeta varčevanje na področju proračunske porabe. V šestem letu podeljevanja štipendij bo občina iz proračuna namenila 37.650 evrov, . Na javni razpis, ki ga je Občina pripravila skupaj s Pomursko izobraževalno fundacijo, se je nanj prijavilo 38 študentov s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice, med katerimi jih je 33 izpolnjevalo vse razpisne pogoje.

Predsednik uprave PIF dr. Mitja Slavinec je pred podpisom štipendijskih pogodb  spomnil, da so odobrene štipendije dokaz, kako lokalna skupnost, PIF in širša skupnost verjame vanje. Pomembno pa je, je dodal Slavinec, da študenti znano pravilno vrednotiti in ceniti svoje znanje.

Višina štipendije za posameznega štipendista določa število točk, opredeljenih v razpisnih kriterijih, med drugim je vključena tudi oddaljenost od kraja stalnega bivališča in kraja izobraževanja, letnik študija in povprečna ocena, dosežena v preteklem šolskem letu.

Sobotno svečano podpisovanje štipendijskih pogodb je popestrila flavtistka Sandra Gjerek, sicer štipendistka občine Moravske Toplice.

V šolskem letu 2013/14 bo štipendije občine Moravske Toplice prejemalo naslednjih 33 štipendistov:

Tamara Bači, Alen Benko, Vid Bojnec, Aleša Cipot, Rok Časar, Leon Deutsch, Sandra Gjerek, Gregor Glavač, Andreja Horvat, Elisa Horvat, Jasmina Horvat, Sanja Hirvat, Denis Jakoša, Katja Kerman, Tjaša Kočar, Aljoša Koroša, Nuša Kosednar, Dominik Lanjšček, Maja Lipič, Davorin Lovrenčec, Mojca Malačič, Špela Marič, Staša Matis, Miša Molnar, Zala Nabergoj, Gregor Panker, Aleš Petek, Leonida Šanca, Živa Trajbarič, Alen Vugrinec, Mitja Vučkič, Sandra Vratar in Pavel Zakal

Sporočilo za javnost

 

 

S štipendijami občina izpričuje pozitiven odnos do izobraževanja mladih

 

Občina Moravske Toplice je tudi v študijskem letu 2013/2014 v sodelovanju z Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF), objavila javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice. Na osnovi razpisa, objavljenega v občinskem glasilu Lipnica ter na spletni strani občine in PIF dne 02.10.2013, je vlogo za pridobitev štipendije Občine Moravske Toplice posredovalo 38 študentov, od katerih jih je 33 izpolnjevalo vse razpisne pogoje ter jim je bila odobrena štipendija. Skupna višina štipendij za študijsko leto 2013/2014 znaša 37.650,00 evrov. Višina štipendije posameznega štipendista je določena na podlagi seštevka točk, doseženega po naslednjih kriterijih: oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečna ocena v preteklem študijskem letu in letnik študija v študijskem letu 2013/2014.

 

Slavnostni podpis pogodb o štipendiranju bo v soboto, 18. januarja 2014 ob 14. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice v Moravskih Toplicah. 

Štipendiste bosta pozdravila župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač in predsednik uprave PIF dr. Mitja Slavinec.

Svečani podpis pogodb bo s svojim nastopom popestrila štipendistka Občine Moravske Toplice Sandra Gjerek.

 

Dodatne informacije:

Martina Vink Kranjec

Telefon: 02 538 1504

Elektronski naslov: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si

 

Kontakt