Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

4. december 2013

UTRINKI: SREČANJE S PREDSTAVNIKI DRUŠTEV IZ OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Snovanje koledarja prireditev 2014

TIC Moravske Toplice in Občina Moravske Toplice sta v začetku decembra priredila srečanje z organizatorji prireditev oziroma predstavniki društev iz občine. Namen srečanja je bil organizatorjem dogodkov predstaviti njihove dolžnosti in jih opozoriti na nedoslednost pri oddaji terminov dogodkov za leto 2014. 
V okviru srečanja je predstavnica Pomurske turistične zveze društvom predstavila portal http://www.nagorickem.si (LRF Pomurje), ki ga lahko soustvarjajo tudi društva iz Goričkega.

Kontakt