Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

12. september 2013

GORIČKI VODOVOD

GRADNJA B KRAKA POMURSKEGA VODOVODA SE LAHKO ZAČNE

Simbolična zasaditev prve lopate

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je v Murskih Črncih s simbolično  zasaditvijo prve lopate naznanil pričetek gradnje sistema B pomurskega vodovoda.  Ob ministru za kmetijstvo in okolje mag. Dejanu Židanu, so za lopato poprijeli tudi župani občin, vključeni  v projekt B kraka. Ob prisotnosti županov, projektantov in izvajalcev del je nato Židan v Stanjevcih s koordinatorjem omenjenega sistema in županom Občine Grad Danijelom Kalamarjem podpisal pogodbo o sofinanciranju tega 48 milijonov evrov vrednega projekta. Več kot 37 milijonov je zagotovljenih iz evropskih skladov in državnega proračuna.

O nujnosti izgradnje goričkega vodovoda se je prvič spregovorilo leta 2000,  po trinajstih letih postaja gorički vodovod realnost.  Ob podpisu pogodbe je minister Židan  dejal, da ima oskrba z vodo pomembno  mesto pri črpanju okoljskih kohezijskih sredstev.  V 12 občinah, ki ga zajema B krak,  bodo  zgradili 229 kilometrov vodovodnega omrežja, 11 vodohramov in 17 prečrpališč.  Tako bodo vzpostavili  enovit sistem oskrbe s pitno vodo, zgradili bodo manjkajoče omrežje, priključili nove  porabnike ter tako zmanjšali vodne izgube. Izboljšala se bo oskrba s pitno vodo. Gradnja v osmih od dvanajstih občin naj bi se sicer začela prihodnji teden. Ob tem pa je koordinator sistema Danijel Kalamar dodal, da je današnji podpis pravzaprav »vrnitev odpisanih, saj  je še nekaj mesecev nazaj projekt visel v zraku in večkrat smo se znašli v slepi ulici.« Še pred podpisom današnje pogodbe pa so po besedah ministra Židana že govorili o projektih v novi finančni perspektivi 2014 – 2020. »To je najprej gradnja druge faze goričkega vodovoda, za kar bo potrebnih še dodatnih 33 milijonov evrov,« je pojasnil Židan. Sicer naj bi bil po besedah ministra naslednji skupni večji projekt v regiji gradnja namakalnega sistema.

Kontakt