Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

10. september 2013

NAGRAJENCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Predstavljamo vam nagrajenceo občine Moravske Toplice.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 24. redni seji dne 29.08.2013 sprejel sklep o podelitvi velike zahvalne listine, nagrade in priznanj Občine Moravske Toplice.

 

VELIKA ZAHVALNA LISTINA

OSKAR MAKARI is Sela

za organizacijo različnih prireditev, ki delajo vas Selo in Občino Moravske Toplice prepoznavni v Sloveniji in v mednarodnem prostoru

Kot aktiven član Pevskega društva Selo Oskar Makari skrbi za organizacijo različnih prireditev. Najbolj prepoznavni sta prav gotovo tekmovanje v košnji z ročno koso v Selu, ki je z leti dobilo mednarodni pomen in udeležbo, ter lüjpanje kukorce, tradicionalna prireditev z bogato kulinariko, kulturnim programom in obilico zabave, katere glavni namen je ohranjanje nekdanjih kmečkih opravil in kmečkih običajev s poudarkom na ljudskem izročilu. Poleg tega Oskar Makari povezuje mlade in stare pri delovanju dramske sekcije Nimaki, ki pripravlja skeče in kratke dramske igre. S svojim požrtvovalnim delom in včasih trmoglavo željo, da doseže svoje cilje, je veliko prispeval k temu, da sta vas Selo ter s tem tudi Občina Moravske Toplice postali prepoznavni v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

 

NAGRADA OBČINE MORAVSKE TOPLICE

MARJANA MENCINGER in JOŽE ZADRAVEC iz Sela

za humano in plemenito dejavnost rejništva

Marjana Mencinger, trgovka po poklicu, se je v Prekmurje priselila pred 20 leti. Temeljito je spremenila svoj življenjski slog, s partnerjem Jožetom Zadravcem sta se odločila za novi izziv – rejništvo, saj so njuni otroci že odrasli in so zaživeli s svojimi družinami. Po pripravah sta leta 2008 dobila prvi rejenki, Anjo in Aleksandro. Otrokoma sta namenjala ves njun čas in ljubezen, ju obravnavala s predanostjo in bogatimi starševskimi izkušnjami. Njun trud je v petih letih obrodil bogate sadove: odličnjakinja Anja je zdaj že uspešna srednješolka, Aleksandra se je izvila iz prilagojenega programa in končuje šolanje na OŠ Fokovci. Dekleti sta se aktivno vključili v lokalno okolje, sta veseli, uspešni in zadovoljni mladenki. Marjana in Jože sta v rejništvo sprejela še dva fantka, ki pa sta se zaradi izboljšanih razmer medtem že vrnila v lastni družini. Rejniško društvo Slovenije ugotavlja, da gre za edino rejniško družino v naši občini, želijo pa, da bi v to zahtevno, a humano dejavnost pritegnili še več družin na našem območju.

 

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE:

ANDREJA TRAJBARIČ iz Filovec

za dolgoletno in požrtvovalno delo v KTD Filovci in drugih društvih, KS ter v župniji Bogojina

Andreja Trajbarič že več kot 25 let redno nastopa kot recitatorka in voditeljica programov. Njeno nadarjenost za javno nastopanje so odkrili na osnovnošolskih proslavah, v poznejših letih je še izpopolnila svojo interpretacijo poezije in umetniških besedil, tudi z branjem pri bogoslužju v bogojinski cerkvi. Ker jo osrečuje tudi petje, se je že zgodaj pridružila pevkam skupine Talita in z njimi nastopa na cerkvenih in javnih prireditvah.

Izkazala se je tudi kot sposobna organizatorka. Že tretji mandat je predsednica Kulturno-turističnega društva Filovci in v tej vlogi si nalaga tako skrb za organizacijo kot tudi za vsebinsko zasnovo, saj sama pripravlja scenarije za skorajda vse krajevne in društvene prireditve. Veliko si prizadeva za širšo predstavitev svojega kraja, njena aktivna prisotnost je zaznavna tudi na številnih občinskih prireditvah.

 

JOŽE ČARNI iz Kančevec

za vsestransko delovanje v gasilstvu

 

Jože Čarni ima 49-letni staž v gasilstvu, saj je v vrste gasilcev stopil že kot mlad fant. V matičnem društvu Kančevci je opravljal številne pomembne funkcije, zdaj je predsednik PGD Kančevci. Med svojim vsestranskih delovanjem se je nenehno izobraževal in dosegel čin višjega gasilskega častnika II. stopnje. Aktiven je bil že v poveljstvu nekdanje velike zveze Murska Sobota - med drugim tudi kot predavatelj -, od ustanovitve Gasilske zveze Moravske Toplice je član njenega upravnega odbora, zadnjih osem let je bil poveljnik GZ Moravske Toplice. Svoje bogato znanje in izkušnje prenaša na mlajše generacije gasilcev, saj je prisoten na vseh izobraževalnih akcijah, pri organizaciji tekmovanj in kot dolgoletni gasilski sodnik. Jože Čarni je imenovan za častnega poveljnika GZ Moravske Toplice.

 

ŠD NK ROTUNDA Selo

za 40-letno uspešno delo na področju športa in pri organizaciji prireditev

 

Športno društvo NK Rotunda Selo v letu 2013 praznuje 40-letnico obstoja. V preteklih desetletjih se je v tem športnem kolektivu udejstvovalo blizu 500 mladih, ki jim nogometno okolje omogočilo, da so na športnih tekmah v športnem duhu izživljali svoje potrebe po telesni aktivnosti in druženju, se učili skupnega delovanja v kolektivu, doživljali veselje ob uspehih in žalost, potrtost ob porazih, ki so sestavni del našega življenja. Za mnoge mlade je bil klub »11 plavih«, poznejša Rotunda, prvi in edini stik z družabnim življenjem na podeželju. NK Rotunda je namreč eden izmed nosilcev družabnega življenja v kraju – z drugimi društvi in lokalno skupnostjo sodeluje pri izvedbi različnih prireditev, ne le športnih tekmovanj, ki jih je v Selu veliko.

 

Kontakt