Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

28. avgust 2013

17. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Občina Moravske Toplice bo proslavila svoj 17. občinski praznik, ki bo soboto 07. septembra 2013 pri "stari šoli" v Ivancih. Vabimo Vse , da se nam pridružite na osrednji prireditvi, ki bo v soboto 7. septembra pod velikim šotorom v Ivancih pri prenovljeni "stari šoli".

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 24. redni seji dne 29.08.2013 sprejel sklep o podelitvi velike zahvalne listine, nagrade in priznanj Občine Moravske Toplice.

 

VELIKA ZAHVALNA LISTINA

OSKAR MAKARI is Sela za organizacijo različnih prireditev, ki delajo vas Selo in Občino Moravske Toplice prepoznavni v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

 

NAGRADA OBČINE MORAVSKE TOPLICE

MARJANA MENCINGER in JOŽE ZADRAVEC iz Sela za humano in plemenito dejavnost rejništva.

 

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE:

ANDREJA TRAJBARIČ iz Filovec  za dolgoletno in požrtvovalno delo v KTD Filovci in drugih društvih, KS ter v župniji Bogojina.

 

JOŽE ČARNI iz Kančevec za vsestransko delovanje v gasilstvu.

 

ŠD NK ROTUNDA Selo  za 40-letno uspešno delo na področju športa in pri organizaciji prireditev.

 

Podrobne obrazložiteve najdete v spodaj pripetem dokumentu!

 

 

 

 

 

PROJEKT MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 2013

 

» Moja dežela lepa in gostoljubna » je slogan, ki nam je z leti že postal domač in v sebi nosi zavest pripadnosti ljudi svojemu kraju in željo po prijazno urejenem okolju, s tem pa večji kakovosti in kulturi življenja.

 

S ciljem izboljšati kakovost življenja občank in občanov Občine Moravske Toplice in turistov, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, poskrbeti za večjo turistično privlačnost naših krajev, za učinkovitejšo promocijo Občine Moravske Toplice in posledično Slovenije ter turizma, in prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi, se v  omenjen projekt Turistične zveze Slovenije že več let vključuje tudi naša občina.

Urejenost okolja v naši občini je 10. junija ocenjevala štiričlanska komisija. V tekmovanje so bili vključeni le trije izletniški kraji v občini Moravske Toplice, razen kraja Moravske Toplice, ki je izrazito turistični kraj, in ga ocenjuje Turistična zveza Slovenije.

 

Občinska ocenjevalna komisija  je sprejela sledeče odločitve:

 

 

 

NAJBOLJ UREJEN IZLETNIŠKI KRAJ V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:

V kategoriji med najbolj urejenimi izletniškimi kraji v občini so se potegovali trije kraji in sicer Bogojina, Filovci in Selo.

 

1.   mesto v ocenjevalni kategoriji NAJBOLJ UREJEN IZLETNIŠKI KRAJ v Občini Moravske Toplice  prejme vas  FILOVCI

 

NAJBOLJ UREJEN  KRAJ MED OSTALIMI KRAJI V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:

1. mesto v ocenjevalni kategoriji NAJBOLJ UREJEN  KRAJ v Občini Moravske Toplice  prejme vas  MLAJTINCI

 

 

NAJBOLJ UREJEN VRTEC V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:

1. mesto v kategorijiNAJBOLJ UREJEN VRTEC v Občini Moravske Toplice prejme   VRTEC MARTJANCI

 

 

NAJBOLJ UREJENA ŠOLA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE:

1.  mesto v kategoriji NAJBOLJ UREJENA ŠOLA v Občini Moravske Toplice prejme OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA

 

Podrobne obrazložiteve najdete v spodaj pripetem dokumentu!


Kontakt