Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

16. julij 2019

OBVESTILO O PRIČETKU GRADNJE DELA PRIMARNEGA VODOVODA IN PLOČNIKOV V SEBEBORCIH

Spoštovani udeleženci v prometu, obveščamo vas, da se bo v drugi polovici meseca julija in predvidoma do sredine meseca septembra 2019 v naselju Sebeborci izvajala gradnja primarnega vodovoda v levem robu republiške ceste od hišne številke 56 A do odcepa za Ivanovce. V istem časovnem obdobju bo grajen tudi pločnik z javno razsvetljavo na desni strani republiške ceste, na odseku od začetka naselja, vse do cestnega odcepa za Ivanovce. V času gradnje bo na republiški cesti promet potekal izmenično po enem voznem pasu. Pločnik, kakor tudi vodovod, bosta grajena po odsekih, tako da ne bo preveč moteno odvijanje prometa. Dostopi do posameznih objektov bodo moteni le za kratek čas, ko se bo odvijalo delo na samem priključku. Dela se bodo predvidoma pričela na spodnjem, južnem delu posameznega objekta (vodovoda in pločnika) in nadaljevala proti severu, tako da bo potek gradnje vnaprej predvidljiv.

Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je bilo dogovorjeno, da bodo po zaključku zgoraj navedenih del pristopili k sanaciji republiške ceste skozi naselje.

Vse udeležence v prometu naprošamo za malo potrpežljivosti v času gradnje, saj bo po zaključku navedenih del naselje Sebeborci pridobilo prijetnejši videz in bistveno izboljšano varnost v cestnem prometu.

8. julij 2019

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Spoštovani,

obveščamo vas, da ima Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  odprt

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)

 Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki ki:  

  • so pred programom za katerega uveljavljajo šolnino po tem razpisu, imeli končano največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj,
  • so sami poravnali šolnine,
  • so oziroma BODO v obdobju od 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI),
  • so v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe poklicnega in maturitetnega tečaja, mojstrske ali delovodske izpite – vključno s pripravami,
  • so se prekvalificirali na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja.

 

 » preberi več

5. julij 2019

JAVNA RAZPRAVA

Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja  določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Moravske Toplice

Več v prilogi.

26. junij 2019

ZATIRANJE INVAZIVNIH RASTLIN

Invazivne tujerodne rastline so tiste, ki so vnesene na območja izven njihove naravne razširjenosti, kjer so se sposobne razmnoževati in se v naravi same čezmerno razširjajo ter s svojo ustalitvijo in širjenjem jemljejo življenjski prostor domorodnim vrstam in posledično negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, gospodarstvo ter na zdravje ljudi in živali.

 » preberi več

18. junij 2019

Projekt Prekmurski turistični vrtiljak

V okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak potekajo junija in julija 2019 brezplačne izobraževalne delavnice za ponudnike.

več v prilogi

27. maj 2019

2. Mednarodni sejem bučnih olj Alpe-Adria

  1. 25.maja 2019 je v Varaždinu v prostorih Varaždinske županije potekal 2. Mednarodni sejem bučnih olj Alpe-Adria.

Na Sejem, v okviru katerega je potekalo tudi ocenjevanje bučnih olj, je bilo prijavljenih skupaj 155 pridelovalcev z 184 vzorci iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške. Iz Slovenije je prijavljenih 42 pridelovalcev in 22 različnih občin, 6 iz Občine Moravske Toplice. Analiza in vrednotenje olja je bi bila izvedena v skladu z zahtevami HRN EN ISO / IEC 17025: 2007. Analizirala se je kemična sestava olja in opravila senzorična analiza. Letošnji prvak razstave je Reinhard Prutej iz Vidre vasi v Avstriji.

V kategoriji nerafinirano bučno olje po tradicionalni metodi je iz Občine Moravske Toplice Zlato medaljo prejel Denis Vitez iz Tešanovcev. Srebrno medaljo so prejeli Anton Horvat iz Ivancev, Barbara Cigut iz Noršincev ter Franc Kučan iz Tešanovcev. Igor Camplin iz Bogojine je prejel posebno priznanje.

Tekmovanje je potekalo tudi v kategoriji hladno stiskanega bučnega olja, kjer pa iz Občine Moravske Toplice nismo imeli predstavnika.

Nagrajencem čestitamo!

 

22. maj 2019

Pravljični park

Ta teden je uradno odprl svoja vrata Pravljični park v Moravskih Toplicah. Park je nastal v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska, v sklopu projekta Tele-ka-land.  Namenjen je predvsem najmlajšim. Več informacij lahko dobite v TIC Moravske Toplice, ki izvaja projekt v Moravskih Toplicah.

22. maj 2019

Občina Moravske Toplice prejela znak Slovenia Green

Ob dnevu svetovne biotske raznovrstnosti je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia Green v Rogaški Slatini poteka tretji ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA. Letošnji osrednji dogodek trajnostnega turizma Slovenije poteka na temo Turizem in podnebne spremembe.

Na letošnjem dogodku je Občina Moravske Toplice prejela znak  Slovenia Green in podpisala 'Vodno zavezo', s katero so podpisniki izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode. 

Več o dogodku: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/9593-tretji-zeleni-dan-slovenskega-turizma

23. januar 2019

OBVESTILO zainteresirani javnosti

Zavod za zaposlovanje Območna služba Murska Sobota obvešča zainteresirane brezposelne osebe o možnostih vključevanja v tečaje – Neformalno izobraževanje in usposabljanje

 » preberi več

21. januar 2019

Turistična in promocijska taksa 2019

Obveščamo vas, da velja od 1. 1. 2019 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Ur.l. RS št. 57/2018), ki določa višino turistične in promocijske takse. Odlok pravi, da se za celotno območje občine Moravske Toplice določi:

  • turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan,
  • promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan.

Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

1. februar 2019

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice obveščamo, da so bile odločbe o odmeri NUSZ za leto 2018, odpremljene 31.01.2019. Datumi zapadlosti obveznosti so: 1. obrok 18.03.2019, 2. obrok 17.06.2019, 3. obrok 16.08.2019 in 4. obrok 04.11.2019.

Opozarjamo vas, da je zadnji rok za vložitev morebitnih pritožb 04.03.2019.

Obenem vas obveščamo, da se odprema odločb o odmeri NUSZ za leto 2019 predvideva v drugi polovici leta 2019.

Urnik odvoza odpadkov Saubermacher-Komunalav letu 2019

Spoštovani občani in občanke,

obveščamo vas, da smo uvedli majhno spremembo pri pošiljanju Urnika odvoza odpadkov za prihodnje leto. Urnik odvoza odpadkov za leto 2019 v vašem naselju bo tako letos sestavni del računa za mesec november 2018, ki ga boste uporabniki naših storitev prejeli v začetku meseca decembra.

Naprošamo vas, da ste pozorni in urnika ne vržete v koš, ampak ga shranite, saj ga boste potrebovali celo leto 2019. Urniku bo poleg navodil in nasvetov za ločevanje odpadkov priložen tudi obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz individualnih stanovanjskih hiš ter prijavnica za brezplačno SMS obveščanje o terminih odvoza odpadkov.

Urnik odvoza odpadkov boste tako kot doslej od 1. januarja 2019 našli tudi na naši spletni strani www.saubermacher-komunala.si.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov v iztekajočem se letu in upamo, da bomo tudi v prihodnje skupaj ustvarjali zdravo okolje.

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt