Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Foto meseca

Natečaj za fotografijo meseca Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Natečaj za fotografijo meseca


Spoštovani !

Obveščamo vas, da natečaj  Občine Moravske Toplice "Fotografija meseca" od 01.01.2013 več  NE razpisujemo. Zahvaljujemo se vam za dosedanjo sodelovanje !Pogoji za sodelovanje na natečaju Občine Moravske Toplice »Fotografija meseca« od 1. septembra 2011 dalje


Cilji natečaja:

Občina Moravske Toplice želi obogatiti arhiv fotografij, ki ga uporablja za promocijske namene, in hkrati spodbuditi kreativnost občanov. Zato vabimo k sodelovanju vse ljubiteljske in profesionalne fotografe s širšega območja, ki so pripravljeni ustvarjati svoja umetniška oz. dokumentarna dela na teme, ki se vsebinsko nanašajo na prostor naše občine. Ob tem želimo ustvariti informativno evidenco tako fotografov kot potencialno uporabnih fotografij, ki so uporabne nam, pa tudi ostalim posrednim uporabnikom tovrstnega gradiva.

Vsebinska opredelitev:

Na elektronskem naslovu: obcina@moravske-toplice.si pričakujemo fotografije, ki bodo odražale videnje naših krajev in občine, dogodkov, utripa, dela in življenja v občini Moravske Toplice in vseh njenih sestavnih delih v posameznih letnih časih (jesen, zima, pomlad, poletje).
Lahko se odločate za najrazličnejše motive – panoramske posnetke, podobe iz narave, portrete, detajle, utrinke s kulturnih, športnih in drugih prireditev … Posnetki, iz katerih ni razvidna takšna ali drugačna umeščenost v prostor občine Moravske Toplice (npr. posnetki cvetja, nebesnih pojavov, izdelkov, rojstni dnevi ipd.), so sprejemljivi le izjemoma.

Tehnične zahteve:

Posamezni fotograf lahko za obdobje posameznega tro-mesečnega ciklusa tematike letni časi:
  • jesen (september, oktober, november)
  • zima (december, januar, februar)
  • pomlad (marec, april, maj)
  • poletje (junij, julij, avgust);
pošlje največ pet fotografij. Če bo poslanih fotografij več, bo komisija upoštevala le prvih pet prispelih fotografij.

Poslano fotografijo mora spremljati izpolnjen obrazec s podatki o avtorju in fotografiji (objavljen na spletni strani Občine Mor. Toplice www.moravske-toplice.si), v izbor pa bodo uvrščene le fotografije z izvorno ločljivostjo vsaj 1600 x 1200 svetlobnih točk (pixlov) v standardni barvni paleti RGB in jpg formatu, kar je izhodni format večine današnjih digitalnih fotoaparatov.

Z enim e-mailom se lahko pošlje le ena fotografija in en izpolnjen obrazec s podatki o avtorju in dotični fotografiji.

Fotografijo z izpolnjenim obrazcem lahko avtorji dostavijo tudi na prenosnih medijih (CD/DVD, Flash disk ...) v vložišču občinske uprave Občine Moravske Toplice.

Fotografij v klasični, analogni obliki, zaradi stroškov s kvalitetno digitalizacijo ne sprejemamo.

Komisija:

Komisijo sestavljajo 3 člani, ki jih s sklepom imenuje župan Občine Moravske Toplice. Imena članov komisije morajo biti navedena ob objavi rezultatov nagrajenih fotografij.

Komisija bo do 10. v mesecu decembru, marcu, juniju in septembru izmed fotografij, ki bodo prispele na elektronski naslov občine vključno do zadnjega dne v mesecu novembru, februarju, maju in avgustu, izbrala 5, po mnenju članov komisije in zastavljenih kriterijih, najboljših fotografij ter jih objavila na spletnem naslovu:  www.moravske-toplice.si.

Objavljenim fotografijam bo dodan tekst, iz katerega bo razvidno ime avtorja in naslov fotografije. Komisija si pridržuje pravico, da fotografij dvomljive kvalitete ali sporočilnosti ne objavi. Prav tako lahko komisija poleg podeljenih nagrad opravi odkup posebej uspelih fotografij.

Kriteriji izbora:

Komisija bo ocenjevala prispeli fotografski material po naslednjih kriterijih:
  • kompozicija (slaba, dobra, odlična),
  • izvirnost motiva (neizviren, zanimiv, poseben),
  • sporočilnost, vzdušje (anemično, prepoznavno, bogato),
  • stopnja umeščenosti v prostor občine Moravske Toplice (majhna, srednja, velika).

Avtorske pravice:

Pošiljatelji fotografij z navedbo svojega kontaktnega naslova zagotavljajo avtentičnost in avtorstvo poslanih fotografij. Če so fotografije poslane s pomočjo tretjega, nekontaktnega  naslova, se mora avtorstvo navesti v spremnem elektronskem sporočilu.
S prejemom denarnih nagrad avtorji fotografij prenesejo materialne avtorske pravice za potrebe promocijskih dejavnosti Občine Moravske Toplice na Občino Moravske Toplice, pri tem pa obdržijo moralne avtorske pravice (objava avtorstva v primeru uporabe).

Avtorji digitalnih fotografij so seznanjeni s problematiko barvne usklajenosti med različnimi izhodnimi napravami (monitorji, tiskalniki…) in sodbo ter skrb o ustreznosti kvalitete predstavitve posameznih fotografij prepuščajo lastniku materialnih avtorskih pravic (Občini Moravske Toplice), ki bo za uporabo v različnih medijih najela ustrezno usposobljene izvajalce, ki bodo fotografije barvno korigirali za potrebe posameznega medija.

Avtorji vseh na natečajih poslanih del se strinjajo z objavo fotografij in kontaktnega naslova v spletnem arhivu Občine Moravske Toplice v resoluciji 600 slikovnih točk ( v smeri krajše stranice) za nedoločen čas. Takšna resolucija v standardnem primeru 800 x 600 točk ne omogoča kvalitetnega tiska, večjega od 6 x 5 cm (300 dpi). S tem onemogoča kvalitetno uporabo nepooblaščenim tretjim osebam, dovoljuje pa ogled na računalniškem ekranu v zadovoljivi kvaliteti in velikosti.
Fotografijo je mogoče iz spletnega arhiva umakniti le na izrecno zahtevo avtorja, kar le-ta sporoči s svojega kontaktnega naslova ali z obiskom pri članu žirije. Avtor se s pošiljanjem fotografije in prijavnega obrazca na elektronski naslov občine moravske toplice obveže sprejeti vse pogoje natečaja.

Nagrade:

Avtor prvo nagrajene fotografije bo prejel denarno nagrado v višini 100 EUR bruto (po avtorski pogodbi), avtor drugo nagrajene fotografije 80 EUR bruto, avtor tretje nagrajene fotografije 60 EUR bruto, avtor četrte nagrajene fotografije 40 EUR bruto in avtor pete nagrajene fotografije 30 EUR bruto.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi natečajem lahko zainteresirani dobijo pri:
Goran Pintarič (02-538 15 13; goran.pintaric@moravske-toplice.si).

Pogoji za sodelovanje na natečaju Občine Moravske Toplice "Fotografija meseca" se objavijo na spletni strani  www.moravske-toplice.si in začnejo veljati 1.9.2011. S tem prenehajo veljati Pogoji za sodelovanje na natečaju Občine Moravske Toplice "Fotografija meseca" z dne 18.12.2007.


Številka:100-00020/2011-1
Moravske Toplice, dne 31.8.2011

Župan:
Alojz Glavač, l.r.


Priloge

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt