Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

LOKALNE VOLITVE

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Objave posebne občinske volilne komisije

Objave Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice (OMT) za volitve članic/članov Občinskega sveta OMT in predstavnic/predstavnikov madžarske narodne skupnosti v OMT in volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti OMT

Objave Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice (OMT) za volitve članic/članov Občinskega sveta OMT in predstavnic/predstavnikov madžarske narodne skupnosti v OMT in volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti OMT

 

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE MORAVSKE TOPLICE, PREDSTAVNIKOV MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

 

BESZÁMOLÓ MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG TANÁCSTAGJAI RENDES VÁLASZTÁSAINAK EREDMÉNYEIRŐL

 

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETA MADŽARSKE NARODNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE

 

BESZÁMOLÓ MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSTAGJAI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEIRŐL - MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉG MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉGÉNEK KÉPVISELŐI A KÖZSÉGI TANÁCSBAN

 

 

 

Občina Moravske Toplice

Kontakt