Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

LOKALNE VOLITVE

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Posebna občinska volilna komisija

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 4. redni seji dne 19. 3. 2019 v Posebno občinsko volilno komisijo Občine Moravske Toplice imenoval:

1. LUDVIK RITUPER, MURSKA SOBOTA - predsednik

2. DRAGO JAKOŠA, ČIKEČKA VAS - namestnik predsednika

3. LAURA SAPAČ, PORDAŠINCI - članica

4. JANEZ PANKER, MORAVSKE TOPLICE- namestnik članice

5. ELISA TURNER, SELO - članica

6. ANDREJ KRANJEC, PROSENJAKOVCI - namestnik članice

7. FRANC HORVAT, SREDIŠČE - član

8. SIMON NOVAK, MOTVARJEVCI - namestnik člana.

 

Tajnik posebne občinske volilne komisije je Zita MIHOLIČ.

Občina Moravske Toplice

Kontakt