Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

LOKALNE VOLITVE

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Posebna občinska volilna komisija

Občinski svet Občine Moravske Toplice je 24.01.2011 v Posebno občinsko volilne komisijo imenoval:

1. Ludvik RITUPER, Murska Sobota - predsednik

2. Jolanka HORVAT, Moravske Toplice - namestnica predsednika

3. Franc KOVAČ, Prosenjakovci - član

4. Matilda FARIČ, Selo - namestnica člana

5. Bela HORVAT, središče - član

6. Jože HORVAT, Andrejci - namestnik člana

7. Anita BALAJC, Čikečka vas - članica

8. Rajko JANJIĆ, Prosenjakovci - namestnik članice

Tajnik posebne občinske volilne komisije je Zita MIHOLIČ.

 


Občina Moravske Toplice

Kontakt