Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinski praznik

Občina Moravske Toplice praznuje svoj praznik 7. septembra in ga na ta način navezuje na zgodovino moravskega zdravilišča. Datum 7. september 1962 nosi namreč prva znanstvena analiza vode iz prve moravske vrtine, ki so jo opravili v kemijskem laboratoriju v kraju Umeä na Švedskem.

Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:

 • naziv častni občan
 • priznanje Občine Moravske Toplice
 • velika zahvala listina
 • nagrada Občine Moravske Toplice

 

 

 

PODELJENA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE MORAVSKE TOPLICE OD LETA 1997 DO 2013

Leto 1997

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje Jožef Kuhar iz Moravskih Toplic
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Milan Varga iz Filovec
 2. NK ČARDA MARTJANCI
 3. PGD Sebeborci
 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Zdravilišče Moravske Toplice
 • NAGRADA OBČINE se podeli Cigüt Štefanu iz Noršinec

 

 

Leto 1998

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje dr. Jožef SMEJ
 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Organizacijski odbor Košičevih dnevov kulture
 • NAGRADA OBČINE se podeli »Attila Jozsef« Motvarjevci
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Geza Grabar
 2. Slavko Škerlak
 3. Janez Škalič

 

Leto 1999

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje profesor Ludvik Olas iz Maribora
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Franc Gomboc iz Martjanec
 2. Koloman Kozic iz Ivanjševec
 3. KS Filovci in
 4. Vasi Ratkovci
 • NAGRADA OBČINE se podeli Francu Čarniju iz Sebeborec

 

 

Leto 2000

 

 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Makoter Štefan iz Moravskih Toplic
 2. Rituper Geza iz Tešanovec
 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje Geza Dora iz Motvarjevec
 • NAGRADA OBČINE se podeli Gezu Škrilec u iz Čikečke vasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto 2001

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje mag. Erniša Geza
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Sočič Ludvik
 2. PGD Martjanci
 • POSEBNO PRIZNANJE se podeli: Joviševič Mirku iz Prosenjakovec
 • NAGRADA OBČINE se podeli Molnar Francu ml. iz Sela
 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Nemeš Jožef iz Tešanovec

 

 

Leto 2002

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje Jože Vugrinec iz Bogojine
 • VELIKA ZAHVALNA LISTINA se posmrtno podeli lončarju Alojzu Bojnecu iz Filovec
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Štefan Kuhar iz Moravskih Toplic
 2. Jožef Drvarič iz Ivanec
 • NAGRADA OBČINE se podeli Avgustu Podlesku iz Noršinec

 

Leto 2003

 

 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Valter Baldaš iz Krnec
 • NAGRADA OBČINE se podeli Folklorni skupini KUD Jožef Košič Bogojina
 • PRIZNANJE OBČINE prejme:
 1. Roman Zelenko iz Moravskih Toplic

 

Leto 2004

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje Karl Černjavič iz Moravskih Toplic
 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Slavko Škerlak iz Sebeborec
 • NAGRADA OBČINE se podeli Aleksandru Smodišu iz Moravskih Toplic
 • PRIZNANJE OBČINE prejme:
 1. Štefan Jančarič iz Noršinec

 

 

Leto 2005

 

 • Naziv ČASTENEGA OBČANA se posmrtno podeli Josipu Benku iz Tešanovec
 • NAGRADA OBČINE se podeli Gezu Puhanu iz Motvarjevec
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Rajko Janjić iz Prosenjakovec
 2. Ivan Žerdin iz Krnec
 3. Kvartet ljudskih pevcev pri KUD Jožef Košič Bogojina

 

 

Leto 2006

 

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje Ludvik Sočič iz Noršinec
 • NAGRADA OBČINE se podeli Marku in Smiljani Nabergoj iz Moravskih Toplic
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Tibor Vöröš iz Središča
 2. Izidor Camplin iz Bogojine
 3. Pevsko društvo Selo

 

 

 

Leto 2007

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje Dušan Bencik
 • NAGRADA OBČINE se podeli Vinotoču Lipič-Passero Tešanovci
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Filovske pevke
 2. Martin Horvat iz Ivanec
 3. Gizela Cifer iz Sela

 

Leto 2008

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje Geza Džuban iz Moravskih Toplic
 • NAGRADA OBČINE se podeli Dragici Letina iz Sela
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Terme Sončni park Vivat
 2. Marija Puhan iz Čikečke vasi

 

Leto 2009

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje dr. Cvetka Grašič Kuhar
 • NAGRADA OBČINE se podeli kmetiji Ludvika Novaka iz Ivanovec
 • PRIZNANJE OBČINE prejmeta:
 1. Franc Magdič iz Ivanec
 2. Jožefa Sakovič iz Vučje Gomile
 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Štefan Molnar iz Motvarjevec

 

 

 

Leto 2010

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje dr. Janez Balažic iz Sebeborec
 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Franc Čarni iz Sebeborec
 • NAGRADA OBČINE se podeli Alojzu Berdenu iz Filovec
 • PRIZNANJE OBČINE prejmejo:
 1. Zlatko Balajc iz Sela
 2. Ivan Kramperšek
 3. MARTJETICE, pevski zbor Društva upokojencev Moravske Toplice

 

 

Leto 2011

 

 

 • Za ČASTENEGA OBČANA se imenuje Franc Cipot
 • NAGRADA OBČINE se podeli Športno kinološkemu društvu »Goričko«, Sebeborci
 • PRIZNANJE OBČINE prejmeta:
 1. Jože Lipaj iz Martjanec
 2. Alojz Trplan iz Ivanec
 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Štefan Zelko iz Tešanovec

 

 

 

Leto 2012

 

 

 • NAGRADA OBČINE se podeli Gezi Grabar iz Tešanovec
 • VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme Otroški pevski zbor Osnovne šole Fokovci
 • PRIZNANJE OBČINE prejme:
 1. Drago Ivanič iz Bogojine

 

 

 

Leto 2013

 

 

•             NAGRADA OBČINE se podeli  MARJANI MENCINGER in JOŽETU ZADRAVEC iz Sela

•             VELIKO ZAHVALNO LISTINO prejme OSKAR MAKARI is Sela

•             PRIZNANJE OBČINE prejmejo:

 1. ANDREJA TRAJBARIČ iz Filovec
 2. JOŽE ČARNI iz Kančevec
 3. ŠD NK ROTUNDA Selo

Kontakt