Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Strategija razvoja

S podporo in posluhom države ter lokalne skupnosti je potrebno zagotoviti pogoje in pomoč, da bi se vsaj nekaj mladih ljudi odločilo, da se bodo intenzivno ukvarjali s kmetijsko dejavnostjo, ker se bo samo tako lahko kmetijstvo obdržalo in zaživelo s svojo pomembno vlogo, poleg tega je to nujno, če želimo obdržati kulturno krajino in poseljeno podeželje.

Osnovni koncept strategije razvoja kmetijstva v Občini Moravske Toplice temelji na iskanju vsaj dveh jasnih poti razvoja za sleherno kmetijsko gospodarstvo: za kmetije, ki imajo možnosti usposabljanja v gospodarske sisteme, ki bodo konkurenčne kmetijam v Evropski skupnosti, po drugi strani pa to, kar je še pomembnejše za večino kmetij, jasno oblikovanje v »mešane« ali »dopolnilne » kmetije.

Kontakt