Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Statistični podatki

Vsi statistični podatki o stanju kmetijstva v Občini Moravske Toplice so povzeti po podatkih popisa kmečkih gospodarstev v letu 2000 Statističnega urada Republike Slovenije.
 
Struktura družinskih kmetij
 
V Občini Moravske Toplice je 948 družinskih kmetij.
3536 prebivalcev Občine Moravske Toplice je članov družinskih kmetij, kar predstavlja 55% vseh prebivalcev občine. 630 prebivalcem oz. cca. 10% prebivalcem je kmetijstvo edina dejavnost, medtem ko 43% vseh prebivalcev dela na družinskih kmetijah.
 
Družinske kmetije po tipu kmetovanja
Kmetije so različno usmerjene po tipu kmetovanja:
• poljedelstvo: 108
• vrtnarstvo:  3
• trajni nasadi:  59
• pašna živina:  25
• prašiči in perutnina: 24
• mešana rastlinska pridelava:  255
• mešana živinoreja:  280
• mešana rastlinska pridelava in živinoreja:  194


Kontakt