Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Ravnanje z odpadki

   

KORISTNE INFORMACIJE O RAVNANJU Z ODPADKI


Kljub različnim možnostim brezplačnega odlaganja odpadkov še vedno odlagamo odpadke tam kjer ne bi smeli.

Vedno znova najdemo kosovne in mešane komunalne odpadke v zabojnikih na pokopališčih ali pa so odloženi ob zabojnikih na ekoloških otokih. Velikokrat zabojniki na pokopališčih in nekaterih ekoloških otokih (še posebej tistih, ki so ograjeni), spominjajo na divje odlagališče. Zaskrbljujoče je, da se vsi zgražamo nad takim ravnanjem neznancev, te odpadke odlagajo vedno drugi, vedno so od drugod in nikoli jih nihče ne vidi.

Ti „neznanci” bodo prenehali smetiti, ko bo vsak izmed nas, ki bo kogarkoli videl odlagati neprimerne odpadke na neprimernem mestu, to prijavil Medobčinski inšpekciji in redarstvu na tel. št. (02) 538 10 30 ali (02) 538 10 31, e-naslov medobcinska.inspekcija@siol.net ali neposredno inšpektorju na tel. 051 631 081 (Damir Jošar). Globe za prekrške so med 300 EUR in 1.500 EUR. 

Kontakt