Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Instruktivni obrazci za kandidiranje

Objavljamo instruktivne obrazce za kandidiranje za župana, za člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti.

Kontakt