Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinsko premoženje 2014

Na podlagi 16.člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) in 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, Št. 86/10) je občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne 07.12.2011 na predlog župana sprejel Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 in Načrt razpolaganja z zemljišči Občine Moravske Toplice za leto 2012.
Več...


Kontakt