Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v OMT

SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN:

  1. Alojz Trplan, Ivanci - predsednik,
  2. Majda Ðurinek, Moravske Toplice,
  3. Jolanka Horvat, Andrejci,
  4. Patricija Puhan, Čikečka vas,
  5. Dejan Kučan, Tešanovci,
  6. Lidija Bohnec, Suhi Vrh,
  7. Stojan Horvat, Vučja Gomila.

 

Kontakt