Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR:

  1. MIHAEL HORVAT, Bogojina 338,
  2. MATILDA FARIČ, Selo 20 a,
  3. SIMON KARDOŠ, Tešanovci 27,
  4. KATJA RITUPER, Bogojina 2c,
  5. MARTINA SEP, Moravske gorice 89, Moravske Toplice.

Kontakt