Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

KANDIDATURE ZA VOLITVE ČLANOV SVETA MNSS

1. Predlagateljica: Darinka Janko in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 10. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

2. Predlagateljica: Jožica Sapač in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 12. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

3. Predlagateljica: Lidija Dora in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 15. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

4. Predlagateljica: Elica Kovač in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 16. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

5. Predlagatelj: Benjamin Puhan in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 17. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

6. Predlagateljica: Marianne Horvat Puhan in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 17. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

7. Predlagatelj: Zoltan Pap in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 17. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

8. Predlagatelj: Štefan Kovač in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 17. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

9. Predlagatelj: Alen Kovač in skupina volivcev

Kandidatura vložena: 18. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018

 

Pravila POVK o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur

Kontakt