Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima sedem članov.      

Člani sveta so:

  1.     FRANC KODILA- predsednik
  2.     ALOJZ TRPLAN
  3.     SAŠO KOCA
  4.     MIHAELA ŽILAVEC
  5.     DAMIR HORVAT
  6.     JANEZ PANKER
  7.     VLADO VUČKIČ


Pristojnosti sveta določa zakon.

Kontakt