Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

LOVSKE DRUŽINE

Na območju Občine Moravske Toplice so naslednji upravljalci lovišč:

- LD MORAVCI (v celoti),

- LD PROSENAJKOVCI (v celoti),

- LD BOGOJINA (v celoti),

- LD IVANOVCI (večji del),

- LD MLAJTINCI (večji del),

- LD DOLINA (del),

- LPN FAZAN BELTINCI (manjši del),

- LD KOBILJE (manjši del),

- LD KRIŽEVCI V PREKMURJU (manjši del),

- LD BAKOVCI - LIPOVCI (zelo majhen del).

 


Kontakt