Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Posebna občinska volilna komisija

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice je 17. 2. 2015 v Posebno občinsko volilno komisijo OMT imenoval:

 

1. Ludvik RITUPER, Murska Sobota - predsednik

2. Drago JAKOŠA, Čikečka vas - namestnik predsednika

3. Ines GECI, Motvarjevci - članica

4. Tadeja TRPLAN, Ivanci - namestnica članice

5. Laura SAPAČ, Pordašinci - članica

6. Andrej KRANJEC, Prosenjakovci - namestnik članice

7. Anita BALAJC, Čikečka vas - članica

8. Leon LAINŠČEK, Motvarjevci - namestnik članice.

 

Tajnica posebne občinske volilne komisije je Zita MIHOLIČ.

Kontakt