Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani komisije so :

 

  1. DUŠAN GROF – predsednik,
  2. ANDREJ BALIGAČ,
  3. ŠTEFAN KODILA,
  4. IGOR CAMPLIN,
  5. LEONN TURNER.

Kontakt