Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje

Člani komisije za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje so:

 

  1. ŠTEFAN ŽOHAR, MOTVARJEVCI 3a - predsednik,
  2. LADISLAV SABOTIN, PROSENJAKOVCI 87 - član,
  3. VILMOS LIPAI, MOTVARJEVCI 1 - član.

Kontakt