Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

28. december 2018

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice obveščamo, da bodo odločbe o odmeri NUSZ za leto 2018, zaradi usklajevanja evidenc z določili novega odloka, izdane predvidoma v mesecu januarju 2019.

19. december 2018

Priznanje, nagrade in plaketa Pomurske turistične zveze

V torek 11. decembra 2018 je v Zdravilišču Radenci potekalo 23. Srečanje pomurskih turističnih delavcev, kjer so podelili priznanja, plakete in kipec štorklje najzaslužnejšim na področju turizma v Pomurju. Prejemniki iz občine Moravske Toplice so KTD Filovci, Gostišče Oaza in Posestvo Passero.

 » preberi več

11. december 2018

Zakaj je med boljši od sladkorja?

Sestava in lastnosti medu

Med je povsem naravno živilo. Vsebuje okrog 200 različnih snovi. Lastnosti in kakovost medu so odvisni od izvora nektarja, zrelosti medu, klimatskih pogojev, sezone, sestave tal, načina in pogojev pridelave in shranjevanja kot tudi od čebelarske prakse. Nekatere sestavine so posledica zorenja medu, nekatere dodajo čebele, izvor nekaterih pa so rastline. Med istega botaničnega porekla se razlikuje, zaradi klimatskih razlik in različnega geografskega porekla. Že majhne spremembe v količini naštetih organskih in rudninskih snovi spremenijo barvo, vonj in okus. Od tod potem toliko različnih vrst medu od svetlega do temnega z vsemi njihovimi značilnostmi. Od slovenskih medov imajo najvišjo antioksidativno učinkovitost hojevi medovi, sledijo smrekovi, gozdni, kostanjevi, cvetlični, lipovi in nazadnje akacijevi.

Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih čebele nabirajo medičino oz. mano. V Sloveniji so to predvsem akacija, lipa, smreka, hrast, kostanj, hoja, oljna ogrščica, ajda…. In od tod tudi toliko različnih vrst medu: akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, hojev, regratov,… 

 » preberi več

Urnik odvoza odpadkov - Saubermacher-Komunala

URNIK ODVOZA ODPADKOV 2019 SESTAVNI DEL RAČUNA  ZA MESEC NOVEMBER 2018

Spoštovani občani in občanke,

obveščamo vas, da smo uvedli majhno spremembo pri pošiljanju Urnika odvoza odpadkov za prihodnje leto. Urnik odvoza odpadkov za leto 2019 v vašem naselju bo tako letos sestavni del računa za mesec november 2018, ki ga boste uporabniki naših storitev prejeli v začetku meseca decembra.

Naprošamo vas, da ste pozorni in urnika ne vržete v koš, ampak ga shranite, saj ga boste potrebovali celo leto 2019. Urniku bo poleg navodil in nasvetov za ločevanje odpadkov priložen tudi obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz individualnih stanovanjskih hiš ter prijavnica za brezplačno SMS obveščanje o terminih odvoza odpadkov.

Urnik odvoza odpadkov boste tako kot doslej od 1. januarja 2019 našli tudi na naši spletni strani www.saubermacher-komunala.si.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov v iztekajočem se letu in upamo, da bomo tudi v prihodnje skupaj ustvarjali zdravo okolje.

 

 

 

Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Filovci, Motvarjevci in Sebeborci

Občinska volilna komisija je ob preizkusu kandidatur dne 18. 10. 2018 ugotovila, da niso vložene kandidature za člane sveta KS Filovci, Motvarjevci in Sebeborci. 

Naknadne volitve sedmih članov sveta KS Filovci (volilna enota Filovci), petih članov sveta KS Motvarjevci (volilna enota Motvarjevci) in sedmih članov sveta KS Sebeborci (volilna enota Sebeborci) se opravijo v nedeljo, 2. 12. 2018.

 » preberi več

15. oktober 2018

OBVESTILO

Organizatorje volilne kampanje obveščamo, da je zadnji rok za oddajo naročilnic za objavo volilno propagadnih sporočil v izredni številki Lipnice, ki izide 8. 11. 2018, 23. 10. 2018 do 20.00 ure. 

Rok za oddajo volilno propagandnih sporočil je 24.10.2018 do 20.00 ure. Gradivo posredujte na mail lipnica.casopis@gmail.com.

Janja Adanič Vratarič, odgovorna urednica

OBVESTILO

Obveščamo vas, da so sredstva iz Razpisa za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v letu 2018 v Občini Moravske Toplice porabljena.

ZVITOREPEC SE VRAČA DOMOV

Dne 21. septembra 2018 dopoldan je v sejni sobi Občine Moravske Toplice potekala novinarska konferenca, kot uvod v festival 'Zvitorepec se vrača domov'. Ob tej priložnosti je župan Občine Moravske Toplice, g. Alojz Glavač, podpisal tudi Zeleno politiko v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za pridobitev znaka Slovenia Green.

 » preberi več

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - 16.-22. SEPTEMBER 2018

Vabimo vas, da se udeležite aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Moravskih Toplicah.

Evropski teden mobilnosti smo združili z dvodnevnim Festivalom 'Zvitorepec se vrača domov' in podpisom Zelene sheme slovenskega turizma. Z organizatorjem TIC-om Moravske Toplice in pod pokroviteljstvom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Moravske Toplice letos prvič organiziramo Evropski teden mobilnosti v tej obliki in ga vključujemo v festivalsko dogajanje. Prvi dan je posvečen trajnostni mobilnosti in se ga bodo udeležili učenci devetih osnovnih šol, ki so v lanskem letu opravili kolesarski izpit in se bodo preizkusili v raznih spretnostih, ki smo jih skupaj s partnerji pripravili za njih.

Ob pričetku festivalskega dogajanja bomo za občino Moravske Toplice podpisali še Zeleno politiko v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za pridobitev znaka Slovenia Green.

 

22. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MORAVSKE TOPLICE

V soboto, 8. 9. 2018, smo v Motvarjevcih obeležili 22. praznik Občine Moravske Toplice.

Program se je začel s položitvijo temeljnega kamna za izgradnjo garderob Športnega društva Motvarjevci. Občina Moravske Toplice bo ob sodelovanju Krajevne skupnosti Motvarjevci in s pomočjo sredstev Fundacije za šport do konca leta 2018 izvedla prvo fazo izgradnje, katere vrednost znaša 75.000 evrov.
Ob tem je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač med drugim povedal: »S tem simboličnim dejanjem, položitvijo temeljnega kamna za investicijo, ki ni ne vem kako velika po vrednosti, ampak zelo velika za Motvarjevce, smo začeli praznovanje občinskega praznika Občine Moravske Toplice. Zakaj v kraju Motvarjevci? Tudi zaradi tega, ker je to skrajni severovzhodni kraj v Občini Moravske Toplice, tik ob madžarski meji, in seveda na ta način tudi dokazujemo, da so prav vsi, tudi tisti bolj oddaljeni in manjši kraji v občini, deležni naše pozornosti.«
Program se je nato nadaljeval s svečano sejo občinskega sveta Občine Moravske Toplice z osrednjo prireditvijo v šotoru pri igrišču v Motvarjevcih.
Po odpeti slovenski in madžarski himni je slavnostno sejo občinskega sveta Občine Moravske Toplice otvoril in začel podžupan Občine Moravske Toplice Dušan Grof.
Sledila je podelitev velike zahvalne listine, nagrade in priznanja Občine Moravske Toplice, ki so jih podelili župan Alojz Glavač ter podžupana Dušan Grof in Štefan Kodila.

 » preberi več

1. avgust 2018

Godpodarno ravnanje z biološkimi odpadki

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva strogo ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov.

2. februar 2018

OBVESTILO - Razpisanih 1000 štipendij za deficitarne poklice!

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladi Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019.

 

 » preberi več

23. januar 2018

Obvestilo o delovanju pisarne Državnega sveta

Obveščamo vas, da bo pisarna predstavnika Državnega sveta R Slovenije, gospoda Marjana MAUČECA  delovala vsak prvi petek v mesecu od 9.00 do 10.00 ure v prostoru sejne sobe Občine Moravske Toplice. Kontaktna številka: 041 671 067 - Marjan MAUČEC.

14. avgust 2017

AKTUALNO ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO (za mala in srednje velika podjetja - MSP)

Obveščamo vas, da je aktualen Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji.

Razpis najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

27. junij 2017

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine Moravske Toplice

V prilogi se nahaja Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine Moravske Toplice.

27. junij 2017

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD
Javno vodovodno omrežje na področju občine Moravske Toplice upravlja Sistem vodovod B d.o.o. Murska Sobota, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, vzdrževanje omenjenega sistema pa izvaja podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.
Na podjetje VODOVOD SISTEM B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota lahko:
- sporočate stanja vodomerov: preko telefona 02-521-3758, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ali preko spletnega obrazca “Sporočanje stanja vodomera”. Za identifikacijo uporabnika potrebujete: ime, priimek ter naslov plačnika, identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun) in trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467) in
- plačate položnice.

Na podjetju ČISTA NARAVA d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice lahko uredite:
- Prijavo novega vodomernega priključka in dobite vse ostale informacije vezane na vzdrževanje in priključevanje na javni vodovodni sistem . Občan mora za priklop na vodovodni sistem predložiti kopijo Pogodbe o sofinanciranju izgradnje vodovoda med Občino Moravske Toplice in občanom ter Potrdilo o plačanih pogodbenih obveznostih izdano s strani občinske uprave.
- Prijavo poškodbe oz. sporočite napako delovanja javnega vodovnega omrežja na tel. številko 02-538-1610 ali GSM 041-803-793 (Števančec Andrej).

Več informacij in različni obrazci v zvezi z vodovodom so objavljeni na spletni strani
http://vodovod-b.si.

1. junij 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST - Projekt CASCO

Materialni tok v predelovalni verigi lesne industrije znatno prispeva k podnebnim spremembam. Neizkoriščenost priložnosti za vse državljane Slovenije, ki jih ponuja lesna industrija, tako danes kot v bodoče, je velika. Kot edina slovenska ekonomska panoga premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate ter močno razvejan trg za izdelke, ki jih več kot polovico proda na tujih trgih.

 » preberi več

13. junij 2012

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI

Obvestilo o javni razgrnitvi v okviru upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 110kV Murska Sobota - Lendava

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt