Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

DRUGE OBJAVE, NAMERE....
Namero o prodaji po metodi neposredne pogodbe
Datum objave:
25.09.2017
Datum zaključka:
11.10.2017
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Vsebina razpisa:

 

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

namero o prodaji po metodi neposredne pogodbe

naslednjega premičnega premoženja:

1 kom rabljena sedežna garnitura Wirginira
4 kom rabljena pisalna miza,
5 kom rabljen stol cagli 525,
22 kom rabljen stol s poličko,
1 kom rabljen TV stenski nosilec,
1 kom rabljen obešalnik.

Orientacijska vrednost opreme znaša 292,00 EUR.
Pisarniška oprema se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Možen je le nakup vse opreme skupaj.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Martini Vink Kranjec, tel. 02 538 15 04 ali na e - naslovu: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si.
V kolikor se bo izkazalo, da je za nakup zainteresiranih več oseb, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni.

Številka: 410-00043/2017-1
Moravske Toplice, 25.09.2017
                                                                     Župan: Alojz Glavač, l.r.

 

 


Objavljeno na spletni strani občine dne 25.09.2017.

 


Razpisna dokumentacija:

nazaj

Kontakt