Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

Kratek naslov
Naslov
Datum objave
Rok oddaje
RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2017

Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado Občine Moravske Toplice posameznikom za pomembna dejanja, življenjsko delo in dosežke.

28.06.2017
04.08.2017 do 15:00
JAVNI RAZPIS za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Moravske Toplice oddaja v najem eno (1) dvosobno stanovanje številka 6, v velikosti 72,88 m2, v poslovno-stanovanjskem objektu v Prosenjakovcih št. 70. Lastnik stanovanja je Stanovanjski sklad RS, Občina Moravske Toplice pa ima na stanovanju razpolagalno pravico.

Stanovanje bo vseljivo po končanem javnem razpisu.

29.06.2017
31.07.2017 do 15:00
Kratek naslov
Naslov
Datum objave
Rok oddaje
Kratek naslov
Naslov
Datum objave
Rok oddaje
Kratek naslov
Naslov
Datum objave
Rok oddaje
JAVNI RAZPIS za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Moravske Toplice oddaja v najem eno (1) dvosobno stanovanje številka 6, v velikosti 72,88 m2, v poslovno-stanovanjskem objektu v Prosenjakovcih št. 70. Lastnik stanovanja je Stanovanjski sklad RS, Občina Moravske Toplice pa ima na stanovanju razpolagalno pravico.

Stanovanje bo vseljivo po končanem javnem razpisu.

29.06.2017
31.07.2017 do 15:00
RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRADE OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2017

Občina Moravske Toplice podeljuje priznanja in nagrado Občine Moravske Toplice posameznikom za pomembna dejanja, življenjsko delo in dosežke.

28.06.2017
04.08.2017 do 15:00

nazaj

Kontakt