Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

Kratek naslov
Naslov
Datum objave
Rok oddaje
PREDNOSTNO LISTO A UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Občina Moravske Toplice objavlja
PREDNOSTNO LISTO A UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM.

 

12.10.2017
31.10.2017
SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Turistično naselje Podov«

 S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Turistično naselje Podov« (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov« (Uradni list RS, št. 58/95, 113/04, 50/06 in 15/05). 

Več v priponki

01.02.2018
-
SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00, 93/04, 113/04, 50/06 in 15/05).

Več v priponki...

01.02.2018
-
NAMERA ZA PRODAJO PO METODI NEPOSREDNE POGODBE NASLEDNJEGA NEPREMIČNINSKEGA PREMOŽENJA

za nepremičnino parc. št. 4450/6 k.o. Bogojina... več v priponki

10.04.2018
30.04.2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

 Oddaja prostora na parc.št. 3099/8 k.o. Moravci. Več v priponki.

17.04.2018
07.05.2018
Javna razgrnitev - Zazidalni načrt Močvar v Moravskih Toplicah in "Turistično naselje Podov"

Občina Moravske Toplice obvešča javnost, da bo od 26.4.2018 do 11.5.2018 potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Turistično naselje Podov«.

Več v prilogi.

20.04.2018
11.05.2018
Kratek naslov
Naslov
Datum objave
Rok oddaje
Kratek naslov
Naslov
Datum objave
Rok oddaje
SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Turistično naselje Podov«

 S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Turistično naselje Podov« (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov« (Uradni list RS, št. 58/95, 113/04, 50/06 in 15/05). 

Več v priponki

01.02.2018
-
SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00, 93/04, 113/04, 50/06 in 15/05).

Več v priponki...

01.02.2018
-
Kratek naslov
Naslov
Datum objave
Rok oddaje
PREDNOSTNO LISTO A UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Občina Moravske Toplice objavlja
PREDNOSTNO LISTO A UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM.

 

12.10.2017
31.10.2017
NAMERA ZA PRODAJO PO METODI NEPOSREDNE POGODBE NASLEDNJEGA NEPREMIČNINSKEGA PREMOŽENJA

za nepremičnino parc. št. 4450/6 k.o. Bogojina... več v priponki

10.04.2018
30.04.2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

 Oddaja prostora na parc.št. 3099/8 k.o. Moravci. Več v priponki.

17.04.2018
07.05.2018
Javna razgrnitev - Zazidalni načrt Močvar v Moravskih Toplicah in "Turistično naselje Podov"

Občina Moravske Toplice obvešča javnost, da bo od 26.4.2018 do 11.5.2018 potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Turistično naselje Podov«.

Več v prilogi.

20.04.2018
11.05.2018

nazaj

Kontakt