Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

22. avgust 2017

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO ŠKODE V KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Občinska uprava Občine Moravske Toplice na podlagi obvestila Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 obvešča oškodovance na območju občine Moravske Toplice, da je podaljšan rok za prijavijo škode, nastale v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 do vključno 8.9.2017.

Obrazci za prijavo škode (Obrazec 2) so na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/.

Oškodovanci oddajo prijavo osebno v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 

Vloge lahko oddajo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID) na datum 15.7.2017.

Kontakt