Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

29. september 2016

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA ZBIRANJE E-ODPADKOV IN ODPADNIH BATERIJ

Družba ZEOS, d.o.o. in podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. sta 26. avgusta 2016 v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki skupaj z župani oz. predstavniki občin lansirala ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, MO Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana. Postavitev uličnih zbiralnikov so pospremili s podpisom listine in simbolično oddajo svojih e-odpadkov. Vse njihove lokacije najdete na spletni strani projekta: e-odpadki.zeos.si.

Družba ZEOS, d.o.o. in podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. sta 26. avgusta 2016 v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki skupaj z župani oz. predstavniki občin lansirala ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, MO Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana. Postavitev uličnih zbiralnikov so pospremili s podpisom listine in simbolično oddajo svojih e-odpadkov. Vse njihove lokacije najdete na spletni strani projekta: e-odpadki.zeos.si.

V Občini Moravske Toplice se zbiralniki nahajajo v:

  • Moravskih Toplicah - Moravske Toplice, Dolga ulica 90 (mlekarna),
  • Prosenjakovcih - Gasilski dom Prosenjakovci.

Glede na velikost odprtine v zabojniku lahko občani oddate v zbiralnik:

  • sesalnike, likalnike, opekače, budilke, tehtnice, sušilnike las, brivske aparate,
  • tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, mobilne telefone,
  • manjše radijske sprejemnike, videokamere, manjše glasbene instrumente, zvočnike,
  • električno orodje,
  • igrače, opremo za prosti čas in šport, ki za svoje delovanje potrebujejo bodisi polnjenje na električni tok bodisi baterije ali akumulatorje,
  • prenosne baterije in akumulatorje.

Postavitev uličnih zbiralnikov smo vsebinsko podkrepili z delavnico E-odpadki in naše okolje 14. septembra 2016 v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota, na kateri smo si skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah.

Petletni projekt s sloganom E-cikliraj sofinancirata Evropska komisija ter Ministrstvo za okolje in prostor RS. V sklopu projekta bo vzpostavljena potrošniku prijazna mreža zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij. Po vsej Sloveniji bo nameščenih čez 400 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij, 45 zelenih kotov v večjih trgovskih centrih, na podeželju pa organizirano mobilno zbiranje e-odpadkov. ZEOS, d.o.o. bo s spremljevalnimi aktivnostmi predstavil projekt ter osveščal o pomembnosti pravilnega ločenega zbiranja in oddajanja e-odpadkov.

Da bi tudi vi prispevali svoj delček k ohranitvi okolja, vas pozivamo, da se vključite v ločeno zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij ter nam pomagate ustvarjati zdravo okolje.

E-ciklirajmo skupaj!

Kontakt