Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Kultura

Na področju kulture občina izvaja vrsto nalog, s katerimi ohranja in razvija različne oblike kulturne dejavnosti. Nekatere pomembnejše naloge, ki so v pristojnosti občine, so:

  •     skrbi za delovanje javnih zavodov in neprofitnih organizacij s področja kulture,
  •     opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju kulture,
  •     zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe,
  •     opravlja naloge na področju varovanja kulturne dediščine,
  •     pripravlja in izvaja letni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov,
  •     zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena,
  •     razglaša spomenike lokalnega pomena,
  •     zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v javno infrastrukturo na področju kulture.Kontakt