Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska uprava

V Občinski upravi Občine Moravske Toplice so zaposleni:

MARTINA VINK KRANJEC univ.dipl.inž.kmet. – direktorica Občinske uprave
telefon: (02) 538 15 04
e-mail: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si 

MELITA GORZA univ. dipl. prav. - pravnik VII/1
telefon: (02) 538 15 18 Faks: (02) 538 15 02
e-mail: melita.gorza@moravske-toplice.si

mag. MILAN ŠADL – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo
telefon: (02) 538 15 14
e-mail: milan.sadl@moravske-toplice.si

MAJDA LIPIČ PROSIČ univ.dipl.inž.kmet.  - svetovalec za kmetijstvo in družbene dejavnosti
telefon: (02) 538 15 12
e-mail: majda.lipic@moravske-toplice.si  

SLAVICA FUJS – svetovalec za finance
telefon: (02) 538 15 09
e-mail: slavica.fujs@moravske-toplice.si
 
GORAN PINTARIČ univ.dipl.ekon. - strokovni sodelavec za javna naročila VII/1
telefon: (02) 538 15 13
e-mail: goran.pintaric@moravske-toplice.si

SUZANA TITAN – finančno računovodski delavec V
telefon: (02) 538 15 16
e-mail: suzana.titan@moravske-toplice.si

ANITA ČONTALA  –  tajništvo 
telefon: (02) 538 15 00 in  538 15 05, GSM: 031 604 424
e-mail: obcina@moravske-toplice.si

DANIEL BELTRAN – knjigovodja V za KS
telefon: (02) 538 15 10
e-mail: daniel.beltran@moravske-toplice.si

SANDRA SUKIČ – referent za splošne zadeve
telefon: (02) 538 15 19
e-mail: sandra.sukic@moravske-toplice.si 

DANIJELA BERDEN - strokovni sodelavec V za upravne zadeve
telefon (02) 538 15 08
 
ANITA GOMBOC - strokovni sodelovaec VII/1 za okolje in prostor
telefon (02) 538 15 03
e-mail: anita.gomboc@moravske-toplice.si 

 

SANDRA GORNJEC - strokovni sodelavec V za upravne zadeve - SPREJEMNA PISARNA
telefon (02) 538 15 08,
e-mail: sprejemna.pisarna@moravske-toplice.si

 

 

 

 

 

 

Kontakt