Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Župan

Župan občine Moravske Toplice je Alojz Glavač.
   

Alojz Glavač je bil rojen v delavsko kmečki družini, ima še dva brata in dve sestri. Živi v vasi Sebeborcih je poročen in ima tri sinove. Osnovno šolo obiskoval v Bogojini, Splošno gimnazijo pa v Murski Soboti. Leta 1979 vpisan na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1985 po končani vojaščini se zaposli kot razvijalec v tovarni Elrad – Gorenje v Gornji Radgoni. Vmes dela tudi v Ljubljani na Razvojno projektnem inženiringu iste firme. Leta 1990 se zaposli na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti kot učitelj. Od leta 1995 do 2010 opravlja funkcijo občinskega svetnika v Občini Moravske Toplice. V mandatu od 2006 do 2010 dela kot podžupan. Od leta 2010 opravlja funkcijo župana Občine Moravske Toplice. Na lokalnih volitvah 2014 je bil ponovno izvoljen in bo funkcijo župana opravljal v obdobju  2014-2018.

Kontakt