Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Kandidiranje za člane svetov KS

Določanje kandidatov v svete krajevnih skupnosti je v skladu z zakonom možno na dva načina:
- določanje kandidatov političnih strank
- določanje kandidatov s podpisovanjem
Rok za vložitev kandidatur in vsebina sta določeni v Navodlih za volitve svetov krajevnih skupnosti.
Poleg splošnega obrazca smo za lažjo pripravo kandidatur pripravili tudi obrazce po posameznih krajevnih skupnostih. Kandidate lahko predlagate tako na splošnem, kot na teh, posebej pripravljenih obrazcih.Kontakt