Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska volilna komisija

V Občinsko volilno komisijo Občine Moravske Toplice so imenovani:
 
 1. za predsednika: Vučkič Emil, roj. 1951, Andrejci 9 A
 2. za namestnico predsednika: Ferencek Irena, roj. 1950, Tešanovci 103
 3. za člana: Ivanič Drago, roj. 1956, Bogojina 37
 4. za namestnika člana: Benkovič Andrej, roj. 1972, Bogojina 77 C
 5. za člana: Klanjčar Dušan, roj. 1965, Moravske Toplice, Lešče 19
 6. za namestnico člana: Čontala Darja, roj. 1976, Selo 138
 7. za člana: Hari Ernest, roj. 1985, Ivanovci 60
 8. za namestnico člana: Horvat Milena, roj. 1974, Sebeborci 56 A.
 
Sedež Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice je v prostorih Občinske uprave Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
 
 
Tajnik Občinske volilne komisije je Melita Gorza, tel. 02 538 15 13, e-mail: melita.gorza@moravske-toplice.si. 


Kontakt