Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Strategija razvoja

S podporo in posluhom države ter lokalne skupnosti je potrebno zagotoviti pogoje in pomoč, da bi se vsaj nekaj mladih ljudi odločilo, da se bodo intenzivno ukvarjali s kmetijsko dejavnostjo, ker se bo samo tako lahko kmetijstvo obdržalo in zaživelo s svojo pomembno vlogo, poleg tega je to nujno, če želimo obdržati kulturno krajino in poseljeno podeželje.

Osnovni koncept strategije razvoja kmetijstva v Občini Moravske Toplice temelji na iskanju vsaj dveh jasnih poti razvoja za sleherno kmetijsko gospodarstvo: za kmetije, ki imajo možnosti usposabljanja v gospodarske sisteme, ki bodo konkurenčne kmetijam v Evropski skupnosti, po drugi strani pa to, kar je še pomembnejše za večino kmetij, jasno oblikovanje v »mešane« ali »dopolnilne » kmetije.

Kontakt