Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Starost in izobrazba

Starostna struktura kmetijskih gospodarstev

S kmetijstvom se ukvarja pretežno starejše prebivalstvo, mlajši se zaposlujejo in izobražujejo za poklic v drugih, neagrarnih sektorjih.

Zaskrbljujoče je stanje, da je največ kmečkih gospodarjev starih nad 64 let.


Izobrazba gospodarjev na kmetijah

Izobrazba gospodarjev na kmetijah je nizka. Večina gospodarjev ima končano samo osnovno šolo in gospodarijo samo na podlagi praktičnih izkušenj, poklicno kmetijsko izobrazbo pa ima zanemarljiv odstotek gospodarjev. Pozitivno je, da se kmetje udeležujejo različnih predavanj, kjer pridobivajo dodatna znanja.

Kontakt