Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Starost in izobrazba

Starostna struktura kmetijskih gospodarstev

S kmetijstvom se ukvarja pretežno starejše prebivalstvo, mlajši se zaposlujejo in izobražujejo za poklic v drugih, neagrarnih sektorjih.

Zaskrbljujoče je stanje, da je največ kmečkih gospodarjev starih nad 64 let.


Izobrazba gospodarjev na kmetijah

Izobrazba gospodarjev na kmetijah je nizka. Večina gospodarjev ima končano samo osnovno šolo in gospodarijo samo na podlagi praktičnih izkušenj, poklicno kmetijsko izobrazbo pa ima zanemarljiv odstotek gospodarjev. Pozitivno je, da se kmetje udeležujejo različnih predavanj, kjer pridobivajo dodatna znanja.

Kontakt